Fülei Balázs zongoraművész

A személyes adatait a www.balazsfulei.com weboldal (a továbbiakban: Weboldal) üzemeltetője a Vita Musica Kft. (a továbbiakban: Üzemeltető) jogosult kezelni.

 

Székhely: 2600 Vác, Thomas Edison utca 3.

Cg.: 13-09-189085

Adószám: 26123400-1-13;

Értesítési e-mail cím: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Telefonszám:

 

Az adatkezelés és adatfeldolgozás fogalmai, elvei

 

Az Üzemeltető a rögzített személyes adatokat a mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabályokkal – így különösen a 679/2016 sz. Általános Adatvédelmi Rendelettel (GDPR), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénnyel (Infotv.), valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. CVIII. törvény (Ektv.) rendelkezéseivel összhangban kezeli.

A jelen Adatkezelési Tájékoztatóban használt kifejezéseket a GDPR értelmező rendelkezései között meghatározott fogalmak szerint kell értelmezni.

Személyes adat az azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó bármely információ. Azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító, vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy, vagy több tényező alapján azonosítható.

 

A személyes adatok kezelése alatt a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely műveletet vagy műveletek összességét értjük. Adatkezelést jelent a személyes adatok gyűjtése, rögzítése, rendszerezése, tagolása, tárolása, átalakítása vagy megváltoztatása, lekérdezése, a beléjük való betekintés, felhasználása, közlése, továbbítása, terjesztése vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétele, összehangolása vagy összekapcsolása, korlátozása, törlése, illetve megsemmisítése.

Érintettnek azt a természetes személyt tekintjük, akinek a személyes adatait kezeljük. Ilyen tipikusan a webáruház vásárlója, a hírlevél feliratkozója.

A Üzemeltető, mint a webáruházak üzemeltetője) a jelen Tájékoztató szerinti esetekben (I. pont) kezeli az Érintettek természetes adatait, tehát ezekben az esetekben minősül adatkezelőnek.

Az adatfeldolgozók (II. pont) az Üzemeltető megbízása alapján végeznek adatkezelési műveleteket.

 

Az Üzemeltető az Érintettek által megadott személyes adatokat nem ellenőrzi, kivéve, ha jelen Tájékoztató másként nem rendelkezik, a megadott személyes adatok megfelelőségéért (és így az azok téves, vagy pontatlan voltából eredő minden jogkövetkezményért) kizárólag az azt megadó személy felel.

 

Azonban az Üzemeltető törekszik az adatok pontos, teljes, tisztességes és naprakész kezelésére (adatminőség elve). Ezért felhívjuk az Érintetteket, hogy az adatok naprakészségében (tehát például az e-mail címük változása esetén azt közöljék), pontosításában (tehát például, ha a hírlevélben a nevükben elírást látnak, pontosítsák) működjenek közre.

Az adatkezelés és adatfeldolgozás az Üzemeltetőnél kizárólag a jelen tájékoztató I-IV. pontjában meghatározott célokkal, időtartammal és jogalappal történik.

A Üzemeltető megteszi a szükséges technikai és szervezési intézkedéseket, és megfelelő eljárási szabályokat alakít ki annak érdekében, hogy biztosítsa a személyes adatok biztonságát az adatkezelés és adatfeldolgozás teljes folyamata során.

 

Adatkezelések

 

Amennyiben a  www.balazsfulei.com weboldalt meglátogatja az alábbi adatkezelésekkel találkozhat.

 

HÍRLEVÉL KÜLDÉS

Kezelt adatok és adatkezelés:

A hírlevélre feliratkozó neve, e-mail címe

 

Az adatkezelés célja:

marketing

 

Jogalap:

önkéntes, előzetes hozzájárulás

 

Időtartam:

az adatokat az érintett kérésére töröljük

LEVELEZÉS

Kezelt adatok és adatkezelés:

A weboldalon keresztül e-mailt küldő neve, email címe

 

Az adatkezelés célja:

kapcsolattartás

 

Jogalap:

önkéntes, előzetes hozzájárulás

 

Időtartam:

a levelezés végével az e-maileket töröljük

MEGRENDELÉS

WEBÁRUHÁZBAN

Kezelt adatok és adatkezelés:

A vásárló neve, e-mail címe

 

Az adatkezelés célja:

termék megvásárlása

 

Jogalap:

szerződéskötés

 

Időtartam:

a szerződés megszűnését vagy teljesítését követően 5 éves elévülési idő lejárta

CSOMAGKÜLDŐ IGÉNYBEVÉTELE

Kezelt adatok és adatkezelés:

A szerződő fél érintett neve, lakcíme, telefonszáma

 

Az adatkezelés célja:

szerződés teljesítése

 

Jogalap:

szerződés teljesítéséhez szükséges adatkezelés

 

Időtartam:

a csomag kiszállításának visszaigazolását követő 1 év

REKLÁM FOTÓK

Kezelt adatok és adatkezelés:

Fényképen megjelenő természetes személy képe (arca)

 

Az adatkezelés célja:

marketing

 

Jogalap:

önkéntes, előzetes hozzájárulás

 

Időtartam:

az adatokat az érintett kérésére töröljük

NAPLÓZÁS

Kezelt adatok és adatkezelés:

IP-cím, Kért aloldal címe, Böngésző típusa,

 

Az adatkezelés célja:

oldal fejlesztése

 

Jogalap:

jogos érdek

 

Időtartam:

6 hónap

 

A vásárlás során a Megrendelő kiválasztja a megrendelt termékeket, amelyeket e-mailben küld át az Üzemeltetőnek. Az oldal bankkártyás fizetésre nem nyújt lehetőséget.

 

Adatfeldolgozók

 

Adatfeldolgozó

Adatok, adatfeldolgozás célja

Adatkezelés jogalapja

Időtartam

Google Drive - Google cégem

Név, mailcím

Szerződés teljesítése

a szerződés megszűnését vagy teljesítését követően 5 éves elévülési idő lejárta

3 in 1 Hosting Bt.

(www.megacp.com, 3in1host.hu)

tárhely szolgáltatás, a weboldalon át érkező személyes adatok (lásd:hírlevél, levelezés, vásárlás adatkezeléseknél)

Szerződés teljesítése

a szerződés megszűnését vagy teljesítését követően 5 éves elévülési idő lejárta

A Facebook üzemeltetője

név, facebook account, illetve az Érintett által rendelkezésre bocsátott adatok.

Önkéntes hozzájárulás

Az adatfeldolgozás időtartamáról és egyéb körülményeiről itt kaphat tájékoztatást:

https://www.facebook.com/privacy/explanation

 

FACEBOOK oldalunk

 

FB: https://www.facebook.com/balazsfulei

REKLÁM FOTÓK

Kezelt adatok és adatkezelés:

Fényképen megjelenő természetes személy képe (arca)

 

Az adatkezelés célja:

marketing

 

Jogalap:

önkéntes, előzetes hozzájárulás

 

Időtartam:

az adatokat az érintett kérésére töröljük

 

Cookie-k

 

Az Üzemeltető a honlap látogatása során úgynevezett cookie-kat (sütiket) használ. A cookie betűből és számokból álló információcsomag, amit honlapunk az Ön böngészőjének küld el azzal a céllal, hogy elmentse bizonyos beállításait, megkönnyítse a honlapunk használatát és közreműködik abban, hogy néhány releváns, statisztikai jellegű információt gyűjtsünk a látogatóinkról. A cookie-k (sütik) nem tartalmaznak személyes információkat, és nem alkalmasak az egyéni felhasználó azonosítására. A cookie-k (sütik) gyakran olyan egyéni azonosítót tartalmaznak - egy titkos, véletlenül generált számsort - amelyet az Ön eszköze tárol. Néhány cookie (süti) a honlap bezárása után megszűnik, néhány pedig hosszabb időre tárolásra kerül számítógépén.

A cookiek-ról további részletes leírást talál itt: https://en.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie. A weboldal az alábbi cookiekat használja.

 

COOKIE ELNEVEZÉSE

ADATKEZELÉS CÉLJA, A COOKIE FUNKCIÓJA

IDŐTARTAMA

fmalertcookies

Tárolja, hogy felhasználó elfogadta a cookie-k használatát

30 nap

Google Analytics cookie-jai

_ga

Egyedi azonosítót regisztrál, ami statisztikai adatok gyűjtéséhez használos

2 év

_gat

Google Analytics használja a lekérdézések rátájanak szabályzásahoz

1 perc

_gid

Egyedi azonosítót regisztrál, ami statisztikai adatok gyűjtéséhez használtos

24 óra

collect

A felhasználó eszközéről és viselkedéséről küld adatokat Google Analyticsnek

munkamenet

YouTube cookie-jai

GPS

Egyedi azonosítót regisztrál, hogy engedélyeze felhasználó földrajzi követését mobil eszközon.

munkamenet

VISITOR_INFO1_LIVE

A felhasználó szávszélességének mérésére szolgál

179 nap

YSC

Egyedi azonosítót regisztrál, hogy megállapítsa, milyen videókat látott a felhasználó

munkamenet

yt-remote-cast-installed

A beágyazott YouTube videólejátszó beállításait tárolja

munkamenet

yt-remote-device-id

A beágyazott YouTube videólejátszó beállításait tárolja

munkamenet

yt-remote-fast-check-period

A beágyazott YouTube videólejátszó beállításait tárolja

munkamenet

yt-remote-session-app

A beágyazott YouTube videólejátszó beállításait tárolja

munkamenet

yt-remote-session-name

A beágyazott YouTube videólejátszó beállításait tárolja

munkamenet

 

A Weboldalt böngésző látogatókról, érdeklődőkről semmilyen személyes adatot nem gyűjtünk. Böngészéskor mindössze anonim információk kerülnek rögzítésre arról, hogy a látogatók mely aloldalakat tekintik meg, milyen funkciókat használnak vagy próbálnak meg használni. Ezen adatok segítséget nyújtanak az oldal üzemeltetéséhez és továbbfejlesztéséhez, valamint a zökkenőmentes működés fenntartásához.

 

Az adatok kezelését a táblázatok szerint végezzük, a törlést manuálisan végezzük.

 

A személyes adatok kezeléséről bármikor ingyenes írásbeli tájékoztatást kérhet adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az (esetleges) adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá - személyes adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről a következő elérhetőségeken:

 

VITA-MUSICA Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Cím: 2600 Vác, Thomas Edison utca 3.

 

Az adatok törlését/zárolását vagy helyesbítését is a fenti elérhetőségen kérheti, illetve ugyanitt van lehetősége az adatok kezelése ellen kifogást emelni, valamint az adatkezelésről tájékoztatást kérni, továbbá tiltakozni a személyes adatok kezelése ellen.

 

A Érintett személyes adatait akkor is törli a Adatkezelő, ha kezelése jogellenes; az adatkezelés célja megszűnt; vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt; azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte; vagy ha az adatkezelés hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható –, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki.

 

Egyes esetekben a személyes adat idő előtti törlése valamely jogosultságtól való elesést eredményezhet.

Az Érintett hozzáférést kérhet a kezelt személyes adatokhoz, amely a másolat készítését is magában foglalja.

 

A Szolgáltatás megszűnésével – a jogszabályokban előírt (pl. számviteli) kötelezettségek teljesítéséhez szükséges adatok kivételével – a Adatkezelő törli a konkrét Szolgáltatáshoz kapcsolódóan kezelt személyes adatokat. A Szolgáltatás átnevezése, átalakítása, más Szolgáltatással való egyesítése nem jelenti a Szolgáltatás megszűnését.

 

Törlés helyett az Adatkezelő zárolja a személyes, ha a Érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené a Érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adatot kizárólag addig kezeli a Adatkezelő, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárja.

 

Tájékoztatjuk, hogy tájékoztatási, illetve törlési, zárolási, helyesbítési kérelmét ezen igények beérkezésétől számított legrövidebb időn belül, de legkésőbb 25 napon belül ingyenesen, írásban teljesítjük. Az adatok a rendszerből teljesen 30 munkanapon belül törlődnek.

 

Tájékoztatjuk továbbá, hogy a személyes adatok védelméhez való jog érvényesülésének ellenőrzése és elősegítése a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c) mint független, csak a törvénynek alárendelt Hatóság feladata.

 

A jogai megsértése esetén az Üzemeltető, illetőleg az adatátvevő ellen a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c), illetve bírósághoz fordulhat. Dönthet úgy, hogy a pert a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt indítja meg.

 

A jelen adatkezelési szabályzat az Üzemeltető által bármikor módosítható, amelyről hírlevélben tájékoztatunk. A szolgáltatás további használatával, mint felhasználó a megváltozott adatkezelési szabályzatot automatikusan tudomásul veszi, ezen túlmenően a beleegyezésedre nincs szükség.

 

Vác, 2018. május 25.

 

VITA MUSICA Kft.

 

FacebookYouTube

Ez a weboldal sütiket használ, hogy a legjobb böngészési élményt nyújtsa.